وسایل سرمایشی

جزئیات پروژه

دسته بندی ها :
قیمت کرایه :
پنکه پارس خزر 30 هزار تومانپنکه مه پاش 110 هزار تومانکولر آبی 130 هزار تومان

پنکه پارس خزر:

پنکه مه پاش:

کولر آبی :