میز عسلی

جزئیات پروژه

دسته بندی ها :
نوع پایه:
فلزیتلسکوپیثابت چهار پایه
قیمت کرایه هر عدد:
عسلی تلسکوپی 3500 تومانعسلی چهار پایه 3 هزار تومان

میز عسلی تلسکوپی:

میز چهارپایه ثابت: