ظروف چینی

جزئیات پروژه

دسته بندی ها :
کرایه سرویس هتلی شامل:
بشقاب میوه 500 تومانبشقاب غذا 800 تومانگلدان رومیزی 2 هزار تومانقوری وارمر دار 5 هزار توماندیس تک پرس 1500 توماندیس متوسط 2 هزار توماندیس بزرگ 2500 توماننمکدان 500 تومانجا میوه 10 هزار تومان

ظروف چینی : ظروف هتلی سفید رنگ